http://class.ruten.com.tw/user/index00.php?s=flame001830311

 

Min-Ting 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

http://class.ruten.com.tw/user/index00.php?s=flame001830311

 

Min-Ting 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

http://class.ruten.com.tw/user/index00.php?s=flame001830311

 

Min-Ting 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

http://class.ruten.com.tw/user/index00.php?s=flame001830311

 

Min-Ting 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

http://class.ruten.com.tw/user/index00.php?s=flame001830311

 

Min-Ting 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()Min-Ting 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2016年1月號  

gateau
2016年1月号

Min-Ting 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

所有腐女期待的《這本BL不得了!2016年》排行揭曉!第1名就是充滿話題的那一本

 

 

Min-Ting 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2015年10月號 2015年11月號  

gateau
2015年10~11月号

Min-Ting 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019477845890b.jpg  

中文版出版了!!!!!!!

已購入~~哈哈!!!

Min-Ting 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()