948e5ec9jw1e3sj5drbmdj.jpg  

從57~59話幾乎都是兵長啊~

超多兵長畫面

 

 

 

 

 PPS 2013-07-22 10'52'12.jpg l9td-1HifLepR96eYkqv8KYskyU.jpg oth55258447572f2cad5d4024302894b36105e5f46480550.jpg a8ddac5egw1e59527w3w0j20qo1907cj.jpg  

 

兵長真的好帥啊~

又厲害

又冷酷

又是超S的

哈哈哈

 

 

XlAoB30.jpg

看看這張踹艾倫臉

這簡直是他的興趣吧= =

不過兵長真的很厲害

也很聰明~

 

 

 

1005106_501590373250399_1319523985_n.jpg  

最後PO個網路轉載的

可愛的兵長吧^^

 

 

 

2014/7/16

創作者介紹

Min-Ting 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()